Telefon: 72 60 60 50
Mandag - Fredag: 8:00 - 16:00
Drop-in, Mandag og Torsdag: 16:00 - 18:00
Kun butikk, Tirsdag og Onsdag: 16:00 - 18:00
Veterinærvakt

HD- og AD-røntgen

Norsk Kennel Klub (NKK) administrerer avlesning og registrering av HD- og AD-røntgen i Norge. Gjennom et opplæringsprogram og en avtale mellom NKK og hver enkelt veterinær sikres det at bildene tas på samme måte og er av samme kvalitet uavhengig av dyreklinikk.

Krav til minimumsalder (offisiell røntgenalder)

Hofteledd: Hunden må være minimum 12 måneder gammel den dagen røntgenbildene blir tatt. Unntak fra denne regelen er følgende raser som må være minimum 18 måneder: Bullmastiff, Bordeaux Dogge, Grand Danois, Leonberger, Maremma, Engelsk Mastiff, Napolitansk Mastiff, Newfoundlandshund, Landseer, Pyreneerhund og St. Bernhardshund.

Albueledd: Hunden må være minimum 12 måneder gammel den dagen røntgenbildene blir tatt. Dette gjelder alle raser.

Diagnoser som stilles før offisiell røntgenalder: Røntgenbilder fra hunder der diagnosene HD eller AD stilles før offisiell røntgenalder på bakgrunn av kliniske symptom og røntgen som blir behandlet eller avlivet bør avleses i NKK. Dersom hunden har middels eller sterk grad blir dette registrert, og avlesningen er gratis for hundeeier. Det er viktig for avlsarbeidet at disse diagnosene registreres.

PennHIP røntgen

Som en av få klinikker i Norge, og eneste klinikk i Trondheimsområdet, tilbyr vi PennHIP røntgen. Mer informasjon om dette kommer

Denne artikkelen er hentet fra Boxernytt:

Kan vi stole på at hunden får korrekt HD-diagnose?

Det finnes en del myter rundt dette temaet , så jeg (Cecilie Strømstad; CS) tok en telefon til NKKs HD-avleser Kjetil Dahl (KD) for å få litt informasjon om rutinene omkrig avlesning av røntgenbilder. Her er det han fortalte:

KD: Veterinærer som skal ta røntgenbilder av hunder for å få avlest en HD-status, må først gjennomgå et kurs før de kan inngå en avtale med NKK. Kurset skal sikre at alle kjenner rutinene for HD-fotografering.

CS: Hvorfor må hunden sederes før HD-røntgen?

KD: Det er for at det skal bli god muskelavslapning slik at man får lagt hunden i korrekt posisjon for å få tatt bildene.

CS: Kan en veterinær “røntge på" hunden en HD-diagnose?

KD: Nei. en veterinær kan ikke gjøre slik at hunden får en HD-diagnose den egentlig ikke har. Dersom bildene er av dårlig kvalitet, eller hunden ligger feil slik at det ikke er mulig å avlese bildene, blir de sendt i retur. NKK stiller stadig større krav til at hunden er korrekt posisjonert og bildene av god kvalitet!

CS: Man hører av og til om hunder som har vært røntget med en HD-diagnose, og som røntges igjen litt senere og da er hunden fri. Hvordan kan det skje?

KD: Det kan være flere: grunner til dette, en mulighet er at hunden har “slappe ledd" slik at hofteleddet ikke har ligget i skålen ved første gangs fotografering, men gjør det ved det andre tilfellet. Slappe ledd er en av de tingene vi ser hos en hund med HD. Det er også mulig å "kamuflere" HD hos en hund. slik at det ser ut som om den er fri. Kravene til korrekt posisjonering er økt de siste årene, slik at det nå er liten sjanse for at dette kan skje.

CS: Vil veterinærer som er spesielt flinke til å ta HD-bilder få bedre resultater enn andre?

KD: Når vi ser på fordelingen av diagnoser, er det i praksis ingen forskjell mellum klinikkene, så svaret på det må være nei.

CS: Hva anbefaler du at man gjør med røntgenbilder som tas av hunder under 12 måneder som har halthet eller smerter og som viser seg å ha HD?

KD: Slike bilder bør sendes inn til NKK for avlesning, de er viktige for å få en korrekt helhet i rasen. Ofte er ikke disse bildene merket med ID-nummer, men man kan allikevel sende dem inn for avlesning sammen med et eget skjema. Hundens ID-nummer kontrolleres av fotogrferende veterinær.

Denne artikkelen er gjenngitt med tillatelse fra både forfatteren (Cecilie Strømstad) og Kjetil Dahl.