Laboratorium

Vi har maskiner for analyse av blod- og urinprøver og mikroskop.