Telefon: 72 60 60 50
Mandag og Torsdag: 8:00 - 18:00
Tirsdag og Onsdag: 8:00 - 16:00
Fredag: 8:00 - 15:00
Veterinærvakt

Kirurgi

Vi har bred erfaring innen kirurgi, og vi utfører alt fra enkle bløtvevsinngrep som sterilisering/kastrering til avansert bein-, ledd- og ryggkirurgi. Alle inngrep utføres under gassnarkose og med god smertelindring både før, under og etter operasjon. Antibiotika gis etter behov.

Ved bruk av gassnarkose legges en tube ned i pasientens luftrør, dette sikrer en jevn tilførsel av anestesigass og oksygen, noe som gjør det enkelt å regulere anestesidybde etter pasientens behov.

Alle pasienter følges av en dyrepleier, som sammen med veterinæren er ansvarlig for anestesien. Overvåkingen består av både kliniske undersøkelser av dyret underveis i anestesiforløpet samt avansert overvåkningsutstyr som kontinuerlig overvåker pasientens kritiske parametre.

Ved lengre anestesiforløp, eller ved kritiske ved pasienter benytter vi alltid intravenøs væsketerapi. Vi har også mulighet for varmeterapi både underveis i operasjonsforløpet og post-operativt ved oppvåkning. Når pasienten er bedøvet kan det føre til en temperatursenkning og det er derfor svært viktig å forebygge nedkjøling.

Selv om gassnarkosen vi benytter oss av er svært skånsom for pasienten, vil kirurgiske inngrep alltid medføre en viss risiko. Det er derfor svært viktig å gjennomføre en grundig pre-operativ helseundersøkelse, og hos eldre og/eller svekkede dyr vil vi anbefale en pre-anestetisk blodprøve som kan gi oss viktig informasjon om kroppens organer.

Medisinering etter inngrep i tillegg til oppfølging og etterkontroller vil variere ut i fra pasientens behov, og vil bli nøye vurdert av våre veterinærer. 

Les mer om våre rutiner for levering og henting av pasienter her.

Les mer om korsbåndsskade hos hund her.