Telefon: 72 60 60 50
Mandag og Torsdag: 8:00 - 18:00
Tirsdag og Onsdag: 8:00 - 16:00
Fredag: 8:00 - 15:00
Veterinærvakt

Vaktliste

Smådyrvakt i Trøndelag

1. juli 2014 ble den offentlig støttede akuttvakten for smådyr lagt ned.

Vi ønsker fortsatt å ha et tilbud om akuttvakt for våre pasienter og har derfor i samarbeid med kollegaer ved 3 andre klinikker i området opprettet "SMÅDYRVAKT I TRØNDELAG" med tlf. 908 10 100. Dette er en døgnbetjent akuttvakt.

908 10 100