Telefon: 72 60 60 50
Mandag og Torsdag: 8:00 - 18:00
Tirsdag og Onsdag: 8:00 - 16:00
Fredag: 8:00 - 15:00
Veterinærvakt

Nye regler for reise med dyr

Fra og med 01.01.2012 endres regelverket for reise med kjæledyr.

Vær oppmerksom på at dette også medfører en endring i reglene for reise med kjæledyr til og fra Sverige.

Informasjon fra Mattilsynet:

Fra 1. januar 2012 blir det endringer i reglene for privat innførsel av hund, katt og ilder til Norge. Det vil ha konsekvenser for deg som har dyr som kommer til Norge fra et EU/EØS-land eller et listeført tredjeland. 

EU/EØS-land* og listeførte tredjeland.

*) Belgia - Danmark - Bulgaria - Estland - Finland - Frankrike - Hellas - Irland - Italia - Kypros - Latvia - Litauen - Luxembourg - Malta - Nederland - Portugal - Spania - Polen - Romania - Slovakia - Slovenia - Storbritannia - Sverige - Tsjekkia - Tyskland - Ungarn – Østerrike.

Slik reglene er nå, må disse dyrene være vaksinert mot rabies og ha tatt en antistoffkontroll tidligst 120 dager etter siste vaksinasjon. Antistoffkontroll for ilder gjelder kun ved innførsel fra listeførte tredjeland. Dette er for å sikre at de ikke bringer med seg rabiessmitte inn i landet. Med de nye reglene kan dette unngås hvis kravene er oppfylt før reisen, men i overgangen mellom nytt og gammelt regelverk må du forholde deg til følgende konsekvenser:

De nye reglene er:

 • Ved innførsel av kjæledyr fra EU/EØS-land og fra Svalbard og Jan Mayen skal dyr og nødvendige dokumenter uoppfordret forevises Tollvesenet for kontroll.
 • Ved innførsel av kjæledyr fra listeførte tredjeland skal dyret ved grensepassering undersøkes av Mattilsynet. Dyreeier skal varsle det lokale Mattilsynet minimum 48 timer i forveien om tid og sted for ankomst. 
 • De grunnleggende kravene for dokumentasjon, pass og grensekontroll endres ikke. 
 • Informasjon om navnet til dyrets eier, dyrets ID-merking, rabiesvaksinasjon og behandling mot bendelorm skal være dokumentert i et veterinærsertifikat som skal undertegnes av offentlig veterinær i avsenderlandet eller et EU-godkjent pass. 
 • ID-merking: Kun mikrochip er gyldig for dyr som er merket etter den 3. juli 2011. Hvis dyret er merket tidligere, er også lesbar tatovering ok. 
 • Dyret skal være vaksinert mot rabies iht. vaksineprodusentens anbefaling (vanligvis tidligst når det er tre måneder gammelt) og kan innføres 21 dager etter vaksineringen. Merk at kravet om rabiesvaksinering også skal gjelde ved innførsel fra rabiesfrie stater (som Storbritannia og Irland), men ikke fra Sverige. 
 • Hunden og katten skal være behandlet mot bendelorm - Echinococcus multilocularis med godkjent preparat (for eksempel praziquantel eller epsiprantel) i løpet av de siste 10 dagene før innførsel. Denne behandlingen skal gjentas i løpet av de første 7 dager etter innførsel til Norge. Kravet om behandling mot Echinococcus gjelder ikke ilder. Vær oppmerksom på at tidspunktet for behandling kan endres i løpet av 2012. Dette må utføres og dokumenteres av en veterinær for alle land untatt Sverige (følg lenke).
 • Det vil ikke være tillatt å innføre mer enn til sammen fem dyr per innførsel dersom man vil benytte seg av de mulighetene for forenklet kontroll som forskrift for ikke-kommersiell innførsel av kjæledyr åpner for.
 • Det er ingen endring i kravene til import av uvaksinerte katter og hunder under 3 måneder.

Før nytt regelverk er trådt i kraft:

 • Hvis dyret ditt kommer til Norge før de nye reglene gjelder og ikke er vaksinert, må det vaksineres og stå i karantene i minst 21 dager og frem til de nye reglene gjelder slik at det kan løslates hvis alle andre vilkår er oppfylt.
 • Hvis dyret ditt ankommer til Norge nå, før de nye reglene gjelder, og oppfyller kravene de nye reglene setter til rabiesvaksine og ventetid, vil dyret måtte stå i karantene til nye regler gjelder. Dersom dyret tilfredsstiller dagens krav kan dyret føres inn i Norge i dag. Hvis alle krav er oppfylt når de nye reglene trer i kraft, kan dyret løslates.

Etter at nytt regelverk er trådt i kraft:

 • Hvis dyret ditt kommer til Norge uten rabiesvaksine etter at nytt regelverk er innført, må dyret vaksineres og stå i karantene i 21 dager før det slipper inn i Norge.
 • Hvis dyret ditt kommer etter at det nye regelverket er innført, er vaksinert og ventet i 21 dager og samtidig oppfyller alle andre krav, slippes det inn i Norge. 
 • Husk ormekurbehandling! Dette er påkrevd i dag og vil også være påkrevd etter de nye reglene. Gjelder ikke ilder og ikke for hund og katt fra Finland.

Informasjon på Mattilsynet sine sider

Åpningstider julen 2011

Vi har vanlig åpningstid fram til og med lille julaften.

I romjula har vi åpent for "drop-in" disse dagene:

 • Tirsdag 27/12: 10:00 - 14:00
 • Onsdag 28/12: 10:00 - 14:00

Ellers holder vi stengt.

Vi åpner igjen med vanlig åpningstid fra og med mandag 2. januar.

Tema i Desember: Tenner

Fine tenner til jul? Vi har tannkampanje i desember!

Hund med tannstein og irritert tannkjøtt

Mange dyr har problemer med tennene sine uten at eier er klar over dette.

De fleste mennesker er opptatt av sin egen tannhelse og vet at problemer med tennene gjør vondt. Likevel er det mange som glemmer tannhelsen til kjæledyret sitt, noe som igjen medfører at tannproblemer er veldig vanlig hos hunder og katter.

Tannstein er et svært vanlig problem hos hunder og katter, og ubehandlet kan dette føre til en utvikling av ulike tannsykdommer.

Den vanligste tannsykdommen hos hund og katt er periodontitt, på norsk kalt tannløsningssykdom. Hull i tennene og skader i emaljen kan også forekomme, men er mindre vanlige. Det antas at omkring 85% av hunder og katter har utviklet periodontitt i større eller mindre grad allerede ved 3 års alder. Dette kan du som eier unngå ved å ta vare på dyrets tenner.

I hele desember tilbyr vi derfor:

 • Gratis tannsjekk hos dyrepleier og råd om forebygging av tannproblemer, og opplæring i tannpuss for de som ønsker det
 • 10% rabatt på Royal Canins Dental-fôr og Oral Bar

Ta kontakt med oss for bestilling av time til gratis tannsjekk.

Nyttårsaften

Nyttårsaften nærmer seg med stormskritt, dessverre til mange kjæledyrs store fortvilelse.

Det er viktig å starte tidlig med forebygging for lydsensitive hunder og katter. Vær oppmerksom på at redsel for nyttårsraketter ikke alltid oppstår i dyrets første leveår, men kan dukke opp senere i voksen alder. Hvis dyret har utviklet en redsel kan dette være svært vanskelig å trene vekk.

Hos unge dyr som skal oppleve sin første nyttårsaften er det viktig å unngå at dyret blir skremt. Husk at mange starter å sende opp raketter allerede i romjula, vær derfor forberedt.

 • Unngå at det sendes opp raketter like ved hunden.
 • Dersom raketter blir sendt opp mens dere er ute på tur, lat som ingenting, belønn hunden for at den blir med deg videre.
 • Det er viktig å ikke trøste en hund som har reagert på smellet, dette vil bare underbygge hundens frykt. Husk at vår holdning kan smitte mye over på hunden, des større sak vi gjør ut av rakettene, des mer vil dette fortelle hunden at noe stort er på gang. Dette gjelder også gledesutrop og interesse fra vår side for rakettene. Hvis raketter faktisk gjør at mor og far reagerer vil jo det si at det virkelig er noe å bekymre seg for!
 • Når hunder tygger skilles endorfiner ut i kroppen, dette virker beroligende. Godbiter og evt også tyggebein/tyggeleker inne, kan derfor være med på å roe ned hunden. Husk at hunder som er veldig stresset ofte ikke vil spise, la hunden velge selv om den vil ha.
 • Gradvis tilvenning av lyder kan være med på å unngå at hunden reagerer med redsel. Her er det utrolig viktig å hele tiden holde seg på et nivå hunden takler, det er ingen god læring i å bli skikkelig skremt. Det finnes lyd-CDer man kan bruke for å trene lydsensitive dyr.
 • Husk at hunder i panikk kan stikke av, unngå å ha hunder løse mens raketter sendes opp.

Dersom hunden eller katten har utviklet redsel mot nyttårsaften og raketter er det ulike tiltak man kan igangsette.

 • Kontakt kvalifisert adfersterapeut for å få hjelp til å sette opp et treningsopplegg. Dette bør gjøres så tidlig på året som mulig for at hunden skal få best mulig utbytte av treningen. Starter man i november er det alt for sent, vi skal tross alt hjelpe hunden å trene vekk en fobi og dette er ikke gjort over natten.
 • D.A.P. (Dog Appeasing Pheremone) er et beroligende duftstoff som produseres av den diegivende tispen. Det virker beroligende på valpene, og forskning har vist at D.A.P. også virker beroligende på voksne hunder. D.A.P. finnes både som diffuser, som settes i en stikkontakt, spray og halsbånd. Diffuseren settes i det rommet hunden oppholder seg. Det er anbefalt å starte med D.A.P. i god tid før nyttår. D.A.P. kan også brukes forebyggende. For katter kan Feliway være til hjelp. Spør veterinæren din om råd.
 • Lag et ”gjemmested” til hunden/katten på et kjent sted hvor den vanligvis føler seg trygg og sikker. Meningen er at hunden skal kunne trekke seg tilbake / følges dit når den blir redd.
 • Ta ikke med hunden ut for å se på fyrverkeriet.
 • Det beste er om hunden/katten ser og hører minst mulig av det som foregår ute. Sørg for at gjemmestedet befinner seg i et blendet rom, dvs der vinduene er tildekket slik at lysglimtene ikke skinner gjennom.
 • Sett gjerne på en CD med musikk for å maskere lydene utenfra. Rytmisk musikk spilt på moderat volum fungerer ofte fint.
 • Hold hunden/katten i ”godt humør”, ved evt. å leke med den. Sørg for at den har noe å leke med og gi gjerne et godt måltid på forhånd.
 • Ikke straff eller trøst hunden/katten når den er redd. Den vil da få bekreftelse på at det faktisk er noe å være redd for. Gi oppmerksomhet bare når den slapper av, belønn med lek eller en godbit.
 • Vær sammen med hunden/katten. Det er viktig at du også ignorerer lydene og opptrer som normalt.
 • La hunden/katten være sammen med en annen hund/katt som ikke er redd, dersom dette er mulig.
 • Beroligende medikamenter kan være nyttige i enkelte tilfeller, men bare etter anbefaling fra veterinær. Vær klar over at enkelte preparater kan gjøre vondt verre, ved at lydopplevelsen forsterkes samtidig som at dyret ikke kan flykte.

"Ikke alle gleder seg til nyttårsaften - Orion Pharma"

Vi kan gi råd i forbindelse med forberedelser, medisinering, trening og evt henvisning til adferdsterapeut i de tilfeller det er aktuelt. Ta kontakt med oss for eventuelle spørsmål.

Valpekvelder

Vi har fått flere forespørsler om ny valpekveld, så dersom interessen er der vil vi forsøke å arrangere en ny runde før jul. 

Dette er et gratis tilbud til alle som har valper mellom ca 8 uker og 6 måneder. Har man eldre valper og likevel har lyst til å delta, ta kontakt så finner vi en løsning på det :-)

Valpekveldene vil inneholde teoretisk undervisning i tillegg til praktiske øvelser med din valp. Din hund skal være en del av familien i mange år framover, det er derfor viktig å skape et godt grunnlag allerede fra starten av. Vi tar utgangspunkt i positiv innlæring for å skape et trivelig samarbeid mellom deg og valpen din. Tilstede ved valpekveldene vil det være både veterinær og dyrepleier/utdannet instruktør for best mulig oppfølging.

Dette «kurset» vil strekke seg over to kvelder med en ukes mellomrom.

Tema de ulike kveldene vil være:

Kveld 1, ca 3 timer:

 • Signaler, hvordan kommuniserer hunder med hverandre, og oss?
 • Hvordan lærer hunder?
 • Sosialisering, hva er det viktig å tenke på?
 • Sosialisering med andre valper/hunder i praksis.

Kveld 2, ca 3 timer:

 • Valpens utvikling, fra valp til voksen.
 • Helse og foring
 • Daglig stell
 • Kloklipp i teori og praksis.
 • Hvordan skape positive erfaringer med oss på klinikken, teori og praksis.

Det anbefales at man deltar på begge kvelder for å få best mulig utbytte av dette tilbudet.

Eier bør ha med:

 • Bur, fint om valpen kan sitte i bur i bilen under teoridelene. Det skal ofte ikke så mye til før de små blir slitne.
 • Godbiter, en god porsjon godbiter valpen liker godt til bruk som belønning under praksisdelene.

Maks antall påmeldte valper er seks, dette for å kunne gi best mulig oppfølging til hver enkelt.

Ta gjerne med familiemedlemmer som skal være med på valpens oppvekst.

Dersom dette høres interessant ut, ta kontakt enten via e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller ring oss på tlf: 72 60 60 50.

Vi ønsker å få oversendt eiers navn, e-post adresse og telefonnummer, i tillegg til opplysninger om valpen (Navn, alder, rase)

Påmelding er ikke bindende, og eksakte datoer vil bli lagt ut på vår facebook- og hjemmeside, og sendt ut til de som har meldt interesse.