Telefon: 72 60 60 50
Mandag og Torsdag: 8:00 - 18:00
Tirsdag og Onsdag: 8:00 - 16:00
Fredag: 8:00 - 15:00
Veterinærvakt

Giardia-smitte påvist hos flere hunder i området

Vi har den siste tiden påvist giardia hos flere hunder i området.

Giardia er en encellet parasitt som lever i tarmen til smittede dyr og mennesker. Enkelte typer giardia kan smitte mellom dyr og mennesker. Vi vet ikke om giardiaen vi har påvist kan smitte til mennesker, da testene vi bruker kun viser om hunden har smitten eller ikke, og ikke hvilken type giardia.

Smitte skjer gjennom fekal-oral kontakt (via avføring), og via kontaminert vann, matvarer og dyr. Smitte kan skje så lenge cyster skilles ut via avføring, det vil si opptil 6 måneder. 

De fleste giardiainfeksjoner er asymptomatiske, dvs at hunden virker å være klinisk frisk. Hos hunder med kliniske symptomer er det vanligste symptomet diaré som kommer og går.  Avføringen kan være slimete, av og til også blodtilblandet. Det er viktig å merke seg at også hos asymptomatiske hunder vil tarmfunksjonen kunne være redusert, og hos hardt arbeidende hunder vil dette kunne redusere prestasjonsevnen.

Giardia påvises ved avføringsprøve. Behandling av giardia hos hund gjøres med Panacur i 5 dager. 

Siden giardia kan overleve lenge i omgivelsene er det også viktig med hygienetiltak for å forhindre re-smitte til behandlede dyr og smitte til friske individer:

 • Alle hunder og katter i besetningen skal behandles samtidig, uavhengig av om de viser symptomer eller ikke. Kontakt alle hundeeiere som dyrene dine har hatt kontakt med seneste tiden.
 • All avføring må plukkes opp og fjernes.
 • For å beskytte barn holdes hunder unna lekeplasser og sandkasser. Det kan være lurt å kontakte lege og få seg selv og familiemedlemmer undersøkt.
 • Gi bare friskt vann ettersom andre vannkilder ute kan være infisert av andre dyr som ville hjortedyr og rev.
 • Fuktige områder må tørrlegges og hvis mulig belegges med fast underlag. Da blir det lettere å rengjøre og desinfisere. Damp >600°C bør brukes for desinfeksjon innendørs (gulv, møbler, o.l.), husk også bilen om dyret har vært der.
 • Utendørs vil cystene dø først ved tørke. Siden dette kan være vanskelig, lønner det seg å kalke utearealet. Om man har grus, snu grusen og tilfør kalk. 
 • Fast underlag behandles med damp (>600°C) og desinfiseres.
 • Shamponering spesielt av langhårede hunder etter behandlingen er nødvendig fordi infeksiøse cyster som har festet seg til pelsen kan føre til sykdom.
 • Hundedekken og liggeunderlag vaskes flere ganger med så varmt vann som mulig, eventuelt fryses i 4 døgn. 
 • Rengjør mat/vannskåler med kokende vann og tørk godt.
 • Leker må kokes, dampes eller fryses i 4 døgn.

Etter at behandling og hygienetiltak er utført vil ca 10 % av hunder blir smittet på nytt. Etter 10-14 dager må derfor prosedyrene gjentas.

Etter andre runde med behandling og hygienetiltak, vil ca 1% av hundene bli smittet igjen.

Vi anbefaler derfor en ny avføringsprøve for å utelukke dette. 

Kiropraktikk

Siden mars i år har vi hatt tilbud om veterinærkiropraktikk ved Sveberg Dyrehospital. Vår veterinær Nicholas Morgan ble i mars diplomert i veterinærkiropraktikk hos International Academy of Veterinary Chiropractic (IAVC). Vi er første klinikk i Trondheimsområdet som har tilbud om veterinærkiropraktikk og denne kompetansen utfyller vårt tilbud innenfor muskel og skjelettplager, men åpner også for en helt ny behandlingsform for kjæledyrene i området. Mer info om hva kiropraktikk er og i hvilke sammenhenger det kan benyttes vil bli lagt ut her på hjemmesiden etterhvert. I mellomtiden er det bare å ta kontakt om du lurer på om kiropraktikk kan være noe for ditt dyr eller ønsker å sette opp en time :)

 

Åpningstider i julen 2014

Vi har vanlig åpningstid fram til og med tirsdag 23. desember kl 16:00.

På julaften og i mellomjula har vi stengt.

Ved behov for akutthjelp henviser vi til "Smådyrvakt i Trøndelag" til 908 10 100, hvor det er veterinær tilgjengelig døgnet rundt.

Vi åpner igjen med vanlige åpningstider fra og med fredag 2. januar kl 08:00.

Ønsker alle våre to og firbeinte kunder en fredelig jul og et riktig godt nytt år!

Åpningstider sommeren 2015

Vi kommer til å ha vanlige åpningstider hele sommeren. Vi har imidlertid en del ferieavvikling blant våre ansatte fra og med mandag 13. juli og ut juli. Dette vil medføre at vi vil ha redusert kapasitet og det kan derfor bli noe lengre ventetid for å få time til ting som ikke er akutt. Vi skal gjøre vårt aller beste for å yte så god service som mulig også i den perioden, og alle som ønsker det skal selvfølgelig få hjelp. Vi vil imidlertid oppfordre alle dere som vet dere trenger time allerede nå til å besille time før 13. juli om dere har mulighet til det, da dette vil lette arbeidsmengden på oss som skal jobbe de siste ukene i juli. For dere som må ha time i perioden fra 13. juli, så er dere selvfølgelig hjertelig velkomne til å komme da også. Ville bare komme med en oppfordring til de som har mulighet til å komme føre 13. juli :)

Ønsker dere alle, både to- og firbeinte, en riktig god og skadefri sommer!

Vaktordningen i Trøndelag

SLUTT PÅ OFFENTLIG SMÅDYRVAKT!

Fra og med 1. juli har regjeringen besluttet å avslutte den offentlig støttede akuttvakten for smådyr.

Vi ønsker fortsatt å ha et tilbud om akuttvakt for våre pasienter og har derfor i samarbeid med kollegaer ved 3 andre klinikker i området opprettet "SMÅDYRVAKT I TRØNDELAG" med tlf. 908 10 100. Dette vil være en døgnbetjent akuttvakt fra og med, 1. juli. 

For mere info se her: